Hero Daddy / 帶子英雄

Hero Daddy / 帶子英雄
Cast:
Li Li Ren, Zhang Feng Shu, Lan Ai Zi, Zhang Ben Yu, Auguste Kwan, Jian Chang, Yang Li Yin, Zhu Lu Hao, Lin Jia Li, Xie Qi Wen, Xie Li Jin, Li Yun Qing, GiGi, Kun Da, Jay Shih, Xiao Call, He Yi Qi
Genre: Drama
Sub Genre: Family, Comedy
Episodes: TBA
Broadcast Year: 2010-06-22
Status: On Air
English Subtitle: No
Description:
他,王青雲,一個有著鴻鵠之志的男人,卻在一夕之間失去工作、妻子,和女兒;
她,沈靜芬,曾經有著幸福家庭的女人,在兩年前的轉瞬之間,痛失丈夫和孩子。

青雲的妻子-綠萍,為了追尋曾經錯過的愛情,甘心情願,拋家棄女;
靜芬已逝丈夫的兄弟-建民,為了大哥的過去,誓要靜芬無家無女。

命運安排,讓兩段擦肩而過的人生,盤根錯節的纏繞,重重撞擊,緊緊相伴。

帶著孩子的爸爸、無法帶著孩子的媽媽,
因為有了親情的牽絆,他們都是【帶子英雄】

Notes:

2014-12-01 Go to http://bt.hliang.com/ for new downlaod links. THIS IS SUGOIDEAS.COM BACKUP SITE FOR PROVIDING DOWNLOAD LINKS!

Drama 2014

Drama 2013

Drama 2012

Drama 2011

Drama 2010

Drama 2009

Drama 2008

Drama 2007

Drama 2006

Drama 2005

Drama 2004

Drama 2003

Drama 2002

Drama 2001

Variety Shows